|||
Up next Druhý 💾 semestr pryč - reflexe Toto je článek, který sumíruje všechno, co se mi podařilo a nepodařilo během druhého semestru na KISKu. Celé se to odehrálo on-line, zase. A bylo to MOOC — what I find useful about this course At the beginning of ws2021, we were asked to read A Guide by Palgrave McMillian, 2014 and write ten things or thoughts we found useful. As I read
Latest posts Portfolio week 1 & week 2 On-line courses to study this semester MOOC — what I find useful about this course Untitled Druhý 💾 semestr pryč - reflexe První 💾semestr pryč Co mě přivedlo na KISK?