|||

Čtvrtý semestr pryč - reflexe

Čtvrtý semestr. Na magisterském běžně poslední, ale ne v mém případě, psal jsem ještě magisterskou diplomovou práci v pátém semestru. V reflexi nahlížím na to, co bylo skvělé, a co trochu méně.

[ISKM47] Projektový management

Kurz projektového managementu vedený panem Illou byl rozhodně jeden z největších highlightů z celého KISKu (ač se to špatně takto označuje, jelikož většina kurzů byla opravdovým highlightem). V kurzu jsme se věnovali problematice, které se pojí s vedením projektů a jak předcházet problémům, které mají nastat.

Praktickým výstupem z kurzu bylo, že jsem připravil outline na implementaci reportingu do své práce. Musím říct, že jak příprava, tak feedback na odevzdaný materiál, byly velkou zkušeností a cenným materiálem pro mé další fungování.

[ISKM62] Webová analytika

V předmětu jsme dopodrobna rozebírali, jak fungují Unversal Analytics od Google a co vše bude / je změněno v GA4. Dotkli jsme se i toho, jak funguje DataStudio nebo BigQuery a jak na regulární výrazy. V rámci vlastní práce jsme navrhli plán měření pro menší business, abychom si vyzkoušeli všechny nabyté dovednosti během kurzu.

Kurz mi přišel obecně velmi dobrý, byl jsem rád, že jsme se nad ním o potkávali, ale trochu mě mrzelo zaměření pouze na tool od Googlu. Ocenil bych, kdybychom v kurzu probrali i nějaké open source alternativy, třeba jako Simple Analytics, které jsou GDPR compliant.

[ISKM64] Informační společnost

V informační společnosti s Michalem Černým věnovali změnám, kterými prochází současná společnost s nárustem moderních technologií. Věnovali jsme se etice vývoje AI, změnám pracovních pozic a významu učení se v 21. století. Dotkli jsme se i průmysli 4.0, autorského práva a digitální antropologie. Na závěr předmětu jsme individuálně absolovovali kolokvium o předmětu. Po tomto semestru mám v knihovně zařazených několik titulů od Martina Keideggera, kterým se chci dále věnovat po dostudování KISKu.

[ISKM72] Základy algoritmického myšlení

Tento předmět jsem si zapsal podruhé po jeho neúspěšném absolvování v druhém digitálním semestru. Věnuje se základům programování ve Scratchi nebo v Pythonu. Nepodařilo se mi jej absolvovat ani napodruhé, nicméně již jsem jej nepotřeboval do volně volitelných kreditů, jelikož jsem splnil limit.

~ volně navazující [ISKM80] Základy algoritmického myšlení

Ke kurzu ISKM72 mám spíše výhrady, ale zálady programování v Pythonu mě zajímaly i přesto. Účastnil jsem se proto víkendového python kurzu, který zorganizoval Tomáš Marek ve spolupráci s Patrikem Procházkou. Víkend byl fantastický, prošli jsme ohromnou spoustu materiálu a měl jsem z něj velkou radost. Z víkendu později vznikl kurz ISKM80 Python pro neprogramátory.

[ISKM13] Seminář k diplomové práci III: Tvorba textu

Věnoval jsem se původnímu záměru diplomové práce, nicméně z důvody změny společnosti Honzou Kadlecem jsem nakonec změnil téma a věnuji se modelu upozornění pro informační systém.

Up next Třetí semi- 💾 semestr pryč - reflexe Toto je článek, který sumíruje všechno, co se mi podařilo a nepodařilo během třetího semestru na KISKu. Něco se odehrálo on-line, ale něco ne! A měl Reflexe studia a pátého semestru Poslední semestr, psaní diplomky, příprava na státnice a reflexe studia. Hlavně teda psaní diplomky a příprava na státnice. No, a jak to celé
Latest posts Thinking about new car Reflexe studia a pátého semestru Čtvrtý semestr pryč - reflexe Třetí semi- 💾 semestr pryč - reflexe MOOC: Outro MOOC Courses — week 4 MOOC Courses — week 3 MOOC Courses — week 1 & week 2 On-line courses to study this semester MOOC — what I find useful about this course Druhý 💾 semestr pryč - reflexe O mně První 💾semestr pryč Co mě přivedlo na KISK?