|||

Tento text se bude částečně prolínat s mou motivací, proč jsem šel na KISK. Jako střední školu jsem vystudoval jazykovou specializaci na gymnáziu Bohumila Hrabala v Nymburce se zaměřením na studium francouzštiny a angličtiny. Kromě jazyků jsem se intenzivněji věnoval i přírorním vědám.

Po skončení studií na gymnáziu jsem přešel na studium Aplikované infromatiky, kde jsem se po roce rozhodl změnit hlavní obor na Multimédia v ekonomické praxi. Věnoval jsem se hlavně audiovizuální produkci, grafice, projektovému managementu a podobně. Po celou dobu školy mne bavilo téma User experience a snažil jsem se o něj zajímat i při studiu i přesto, že pro něj nebylo příliš místa.

Po ukončení bakalářského studia jsem přišel na KISK s očekáváními, které popisuji zde.

Ve volném čase se věnuji sborovému zpěvu v Komorním sboru Entropie, spolu s kamarády tvořím informační systém pro pěvecké sbory Sborio a několik měsíců při začátku studia na KISKu jsem ještě vedl nymburský chlapecký skautský oddíl.

Up next První 💾semestr pryč Toto je článek, který sumíruje všechno, co se mi podařilo a nepodařilo během prvního semestru na KISKu. Celé se to odehrálo on-line. Tohle bylo Druhý 💾 semestr pryč - reflexe Toto je článek, který sumíruje všechno, co se mi podařilo a nepodařilo během druhého semestru na KISKu. Celé se to odehrálo on-line, zase. A bylo to
Latest posts Thinking about new car Reflexe studia a pátého semestru Čtvrtý semestr pryč - reflexe Třetí semi- 💾 semestr pryč - reflexe MOOC: Outro MOOC Courses — week 4 MOOC Courses — week 3 MOOC Courses — week 1 & week 2 On-line courses to study this semester MOOC — what I find useful about this course Druhý 💾 semestr pryč - reflexe O mně První 💾semestr pryč Co mě přivedlo na KISK?