|||

Reflexe studia a pátého semestru

Poslední semestr, psaní diplomky, příprava na státnice a reflexe studia. Hlavně teda psaní diplomky a příprava na státnice.

No, a jak to celé dopadlo oproti mým původním očekáváním? Ze 4 semestrů bylo zatím semestrů pět, na Erasmus jsem nevyrazil a začal jsem při škole více pracovat.

Není to na sáhodlouhou reflexi nad studiem, ale krátký sumář si to zaslouží. Celým studiem nejvíce zamával covid a omezení pohybu a stýkání se. I přesto, že všude dávám KISK jako příklad nejlépe zvládnuté výuky on-line, off-line setkávání mi velmi chybělo a v třetím a čtvrtém semestru jsem to už nijak nedohnal. Je to škoda, protože vysoká škola slouží mimo spousty jiných věcí i k navazování vztahů a tvoření sítě lidí, kteří přemýšlí odlišnými způsoby nad stejnými úkoly.

Na KISKu si velmi cením otevřenosti katedry a komunity, která se kolem KISKu pohybuje. Neopomíjím lektory a vyučující, všichni jste skvělí a moc si vážím času, který do katedry nad rámec všeho investujete. Je to nesmírně znát.

Ze studia si odnáším spoustu nabytých znalostí, ale více než předtím si uvědomuji, kolik toho vlastně nevím. A že je toho víc než kdy bylo. Vyzkoušel jsem si v bezpečném prostředí fakulty věci, ke kterým bych se jinak nedostal, poznal jsem nové lidi a mám zas co dohánět. Snažil jsem se vybírat si předměty z designové a datové profilace a myslím, že to nese již nyní své plody. Ani jednu z profilací jsem si nakonec kvůli tomu, že jsem nedostudoval předmět ISKM72 Základy algoritmického myšlení, neabsolvoval, nebo na to neaspiruji. Koncept profilací mi ale velmi pomohl při výběru povinně volitelnách kurzů, které mě zajímaly.

Za nejdůležitější kurzy pro sebe považuji Zájlady programování v Pythonu, jelikož jsem se přestal bát čtení dokumentace a základů programování (a skoro bych napsal, že mě nejvíce mě bavil, jednalo o víkendový intenzivní kurz), dále informační audit a projektový management. Informační audit proto, protože byl komplexně pojat a zamýšleli jsme se v něm nad funkcí auditorů ve společnosti, což mi přišlo velmi přínosné, a projektový management proto, protože jsem na předmět nazával vytvořením finančního a časového reportingu pro mou práci. Po dokončení kurzu jsem na projektu pracoval až dodnes a iteroval jeho podobu. Užitečných předmětů bylo ale určitě mnohem více. Jsem si nicméně vědom svých mezer a oblastí, na kterých musím ještě výrazně zapracovat, abych byl se sebou více spokojen.

Po státnicích bych se chtěl doučit německy alespoň na úroveň B1/2 a přesunout se za partnerem na několik let do Německa, kde bych si chtěl vyzkoušet práci v datovém nebo designovém prostředí. Jelikož bude primární komunikační jazyk angličtina, nejspíš se nebude jednat o UX role kvůli zprvu nedostatečnému porozumění jazyku a tímpádem možností nedorozumění, nicméně i tam se třeba časem dostanu. Nabyté znalosti v zahraničí bych pak chtěl přenést zpět do Česka.

Odkazy na reflexe na absolvované předměty

  1. I. semestr: ISKM02, ISKM03, ISKM04 a ISKB56
  2. II. semestr: ISKM06, ISKM07, ISKM08, ISKM09, ISKM10 a ISKM65
  3. III. semestr: ISKM05, ISKM11, ISKM12, ISKM13, ISKM26, ISKM29, ISKM50, ISKM56 a ISKM61
  4. IV. semestr: ISKM13, ISKM47, ISKM62, ISKM64 a ISKM72
  5. V. semestr se nachází na této stránce.

ISKM14: Seminář k diplomové práci IV: Finalizace textu a ISKM15: Diplomová práce

V předmětu jsme si na počátku zopakovali, co je potřeba pro správné odevzdání diplomové práce a jaké podmínky je nutné splnit. Pak jsem se již vrhl do práce a psal diplomovou práci.

ISKM16: Státní závěrečná zkouška

Up next Čtvrtý semestr pryč - reflexe Čtvrtý semestr. Na magisterském běžně poslední, ale ne v mém případě, psal jsem ještě magisterskou diplomovou práci v pátém semestru. V reflexi Thinking about new car okay, this has been coming for a long time: A review of buying a TMY in EU. disclaimer: As there is way more posts from US (and some from Asia), I
Latest posts Thinking about new car Reflexe studia a pátého semestru Čtvrtý semestr pryč - reflexe Třetí semi- 💾 semestr pryč - reflexe MOOC: Outro MOOC Courses — week 4 MOOC Courses — week 3 MOOC Courses — week 1 & week 2 On-line courses to study this semester MOOC — what I find useful about this course Druhý 💾 semestr pryč - reflexe O mně První 💾semestr pryč Co mě přivedlo na KISK?