|||

Třetí semi- 💾 semestr pryč - reflexe

Toto je článek, který sumíruje všechno, co se mi podařilo a nepodařilo během třetího semestru na KISKu. Něco se odehrálo on-line, ale něco ne! A měl jsem z toho velkou radost. Nepatří to moc do třetí reflexe, ale stále mě mrzí, že jsem při studiu KISKu nebyl více v Brně, protože mám za to, že bych si ze všeho odnesl mnohem víc. A zvládl bych být aspoň na jednom Kiskfóru. No nic, pojďme k reflexi.

[ISKM05] Informační politika a management

Kurz byl veden Tomášem Markem a externistou Janem Matulou z Autocontu z KKCG. Kromě odpřednášení ohromného množství procesů a standardizací jsme se věnovali i obecným trendům, kam míří bezpečnost, IT, a práce s informacemi, jak nastavit informační politiku v organizacích různých velikostí, atp. Dotkli jsme se i stavu, ve kterém je ČR v e-governmentu a jaké jsou světové best practices.

Kromě všeho výše zmíněného a snad ještě více jsem si pod minimálně hodinovým výkladem pana Matuly uvědomil, jak je občas standardizace nesmírně cenná a nakolik je to mocný nástroj. Od té doby si na tuto přednášku vzpomínám vždy ve vášnívých debatách s přáteli, kteří nejsou velcí zastánci regulací, a snažím se do diskuze vnášet i opačný pohled.

Během absolvování předmětu jsem si vytvořil architekturu digitálního prostředí, kterou využívám dodnes — a to jak na osobní úrovni, tak na úrovni s partnerem. Dokonce se mi podařilo založit znalostní knihovnu i v mém pracovním prostředí, kterou stále dynamicky tvořím, přizpůsobuji a aktualizuji. Kolegové ji velmi oceňují a mám z ní velikou radost!

[ISKM11] Literatura a kulturní areál

V předmětu jsme připravovali digitální kolekci na téma ozvěn severské literatury v Česku, později jsme pak ještě připravovali recenzi na Allena Ginsberga. Stejně jako u všech dříve zmíněných předmětů, i tento byl veden zcela profesionálně, nicméně stále se nemohu zbavit pocitu, že je literatury v kurikulu KISKu přespříliš.

[ISKM12] Organizace znalostí

Předmět Organizace znalostí představuje interdisciplinární oblast, která propojuje filosofické disciplíny jako logika, epistemologie a metafyziku s moderními obory, jako je kognitivní věda, sociologie vědění a informační věda.

Přednášky byly místy velmi náročné na pozornost, ale téma bylo rozhodně pojato dobře. I během kurzu jsme občas diskutovali o problémech organizace znalostí.

[ISKM26] Informační audit

Celý kurz informačního auditu probíhal on-line, a to za výkladu paní Dombrovské a pana Očka. Věnovali jsme se informačnímu auditu v kontextu soukromých i státních organizací, kde je prováděn. Bavili jsme se o rizicích, která jsou s informačním auditem spojena, ale i o tom, jak jsou interní nebo externí auditorři v auditované společnosti vnímáni.

Mrzelo mě, že byl celý kurz jen on-line bez možnosti se potkat, mám za to, že bychom určitě došli k plodnějším a méně tichým debatám, kurz k tomu přímo vybízel.

[ISKM29] Blok expertů

Blok expertů tak trochu absolvuji každý rok, když je přednáška živě streamována nebo je z ní záznam. Zdaleka nejvíc mě ovlivnila přednáška Josefa Holého, který se věnoval kyberprostoru, sociálním sítím a jak mezi sebou vůbec neinteragují skupiny obyvatel v USA s různými politickými preferencemi.

Od té doby jsem občasným pošluchačem Kanárků v síti a mnohem více se zajímám základní fakta ze sociologie napříč Českem nebo světem, věnuji se kyberbezpečnosti a udržuji se v současných trendech.

[ISKM50] Digitální marketing

Kurz digitálního marketingu pro mne byl nakonec spíše opakováním známého. Lektorka, Martina Šugarová nás provedla digitálním marketingem především e-shopů nebo obdobných business modelů, které produkují dostatek měřitelých dat, ale tolik se nevěnovala brand awareness a a obecnějším konceptům. Kurzu to ale rozhodně nijak neuškodilo a bylo příjemné jej absolovat, i když v tomto případě opět především v on-line podobě.

[ISKM56] Vizualizace dat

Vizualizace dat s Tomášem Markem byly fantastické, skoro se mi chce psát jak jinak”. Lektor se věnoval jak historii vizualizací (stále mám v hlavě vizualizaci Napoleonova tažení a rozebírání všech možných chyb), tak biasům, které nemusí být na první pohled jasné a gramotnosti ve vizualizacích dat. Samozřejmostí bylo ukotvení terminologie na počátku kurzu, abychom se v průběhu předmětu bavili o tom samém. Načali jsme i teorii barev a základy lidského vidění“.

Mimochodem, vizuální gramotnost je překvapivě napříč celou populací velmi nízká, ale dokud jsme se nepodívali na data a dokud jsem to neotestoval ve svém okolí, nevěřil bych.

[ISKM61] MOOC: learning online

V kurzu jsme měli samostudiem vystudovat dva MOOC kurzy. Reflexi na kurz i obsah jsem popisoval v příspěvcích s označením mooc.

[ISKM13] Seminář k diplomové práci III: Tvorba textu

Předmětu jsem se nestihl věnovat, zapsal jsem si jej proto v příštím semestru.

Up next MOOC: Outro This semester, I took two MOOC courses: Basics of html, css & js with IBM certified Coursera MOOC and Project management with Google. Both the Čtvrtý semestr pryč - reflexe Čtvrtý semestr. Na magisterském běžně poslední, ale ne v mém případě, psal jsem ještě magisterskou diplomovou práci v pátém semestru. V reflexi
Latest posts Thinking about new car Reflexe studia a pátého semestru Čtvrtý semestr pryč - reflexe Třetí semi- 💾 semestr pryč - reflexe MOOC: Outro MOOC Courses — week 4 MOOC Courses — week 3 MOOC Courses — week 1 & week 2 On-line courses to study this semester MOOC — what I find useful about this course Druhý 💾 semestr pryč - reflexe O mně První 💾semestr pryč Co mě přivedlo na KISK?